پارک ولایت


نام پروژه : احداث و تکمیل پارک ولایت

موقعیت پروژه : شهرک گلستان صفائیه ، بلوار امامت ، روبروی مسجد ولایت

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : شرکت الماس بنای کویر یزد

طراحی انجام شده : معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد

مساحت کار انجام شده : 4635 مترمربع

مشخصات فنی پروژه : دیوارچینی ، هره چینی با تایل بتنی به شکل آجر ، شفته ریزی ، فرش کف با سنگ تراورتن ، فرش کف با موزائیک استاندارد ، تهیه و حمل و پخش شن نقلی ، نصب چراغ روشنایی پانل خورشیدی ، اجرای تاسیسات مکانیکی ، لوله کشی و خرید انشعابات .

هزینه انجام کار : 1.500.000.000 ریال

اقدامات انجام گرفته :

مساحت کل پارک 4635 مترمربع                 

دیوارچینی                                                                        650 مترمربع

هره چینی با تایل بتنی به شکل آجر                                        1100 مترطول

شفته ریزی                                                                      1226 مترمکعب

فرش کف با سنگ تراورتن                                                     1676 مترمربع

فرش کف با موزائیک استاندارد                                               1132 مترمربع

تهیه ، حمل و پخش شن نقلی                                              290 مترمکعب

نصب چراغ روشنایی با پانل خورشیدی                                     

اجرای تاسیسات مکانیکی ، لوله کشی و خرید انشعابات