پاکسازی ، تنظیف و شستشوی معابر ورودی مساجد سطح منطقه سه

پاکسازی ، تنظیف و شستشوی معابر ورودی مساجد سطح منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه ، به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان تمامی معابر منتهی به ورودی مساجد سطح منطقه پاکسازی ، تنظیف و شستشو گردید. مسئول واحد خدمات شهری منطقه ضمن تبریک پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان هدف از اجرای این برنامه را استقبال هرچه بهتر از ماه مبارک رمضان ، ماه مهمانی خدا بیان نمود.     

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)