پایان عملیات اجرائی جمع آوری سنگ جدولهای فرسوده ، زیرسازی و آسفالت مجدد خیابان استاد احمد آرام

پایان عملیات اجرائی جمع آوری سنگ جدولهای فرسوده ، زیرسازی و آسفالت مجدد خیابان استاد احمد آرام

عملیات اجرائی جمع آوری آسفالت و سنگ جدولهای فرسوده با قدمت بیش از 25 سال و زیرسازی و آسفالت مجدد خیابان استاد احمد آرام انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی جمع آوری آسفالت و سنگ جدولهای فرسوده با قدمت بیش از 25 سال و زیرسازی و آسفالت مجدد خیابان استاد احمد آرام حدفاصل میدان نعل اسبی به سمت چهارراه پژوهش به اتمام رسید. مدیر منطقه سه هزینه انجام عملیات فوق الذکر را ازمحل اعتبارات منطقه سه و صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال اعلام نمود.ایشان ضمن تشکر از زحمات عظیمی زاده شهرداریزد و طهماسبی مدیر عامل سازمان عمران و نوسازی درخصوص موافقت انجام آسفالت معابر با قدمت بیش از 25 سال ازانجام عملیات روکش آسفالت خیابان های پرستار ، بلوار پروفسور حسابی و خیابان امیر کبیر و کوچه هایی که در اولویت آسفالت قراردارنددر آینده نزدیک خبر داد. میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه نیزآسفالت و زیرسازی معابر منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر 30 هزار متر مربع اعلام نمود.