پایان عملیات اجرائی سه مورد از پارک های سطح منطقه سه

پایان عملیات اجرائی سه مورد از پارک های سطح منطقه سه

عملیات اجرایی پارکهای همتی، خاتمی و کوثر در سطح منطقه سه با صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ،  عملیات اجرایی احداث  پارکهای سطح منطقه شامل پارک همتی ، خاتمی و کوثر به پایان رسید . عملیات اجرائی انجام شده در این پارکها شامل  خاکبرداری ، شفته ریزی ، اجرای آبنما ، پیاده رو سازی و ... می باشد.

مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه سه اتمام عملیات اجرائی پروژه های فوق الذکر را ازمحل اعتبارات منطقه سه و صرف هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام نمود. لازم به ذکر است که عملیات اجرائی سایر پارکهای منطقه نیز در دستور کاراجرا قرارگرفته است .

                                                           روابط عمومی منطه سه شهرداری یزد