پایان عملیات اجرائی مرمت و آسفالت مجدد بلوار شهیدان اشرف

پایان عملیات اجرائی مرمت و آسفالت مجدد بلوار شهیدان اشرف

عملیات تخریب آسفالت و زیرسازی و آسفالت مجدد بلوار شهیدان اشرف با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال در سطح منطقه سه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات جمع آوری وزیرسازی و اجرای مجدد آسفالت بلوار شهیدان اشرف ، با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری و همکاری شهرداری منطقه سه انجام گردید.

                                                   روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد