پایان عملیات فاز یک بلوار گلستان شرقی آزادشهر

پایان عملیات فاز یک بلوار گلستان شرقی آزادشهر

عملیات زیرسازی و جدولگذاری  وآسفالت بلوار گلستان شرقی آزاد شهر با صرف هزینه ای بالغ بر 7 میلیارد ریال به پایان رسید.

روابط عمومی منطقه سه از اتمام عملیات فاز یک زیرسازی و جدولگذاری وآسفالت به همراه جابجائی تأسیسات بلوار گلستان شرقی آزادشهر خبر داد . مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه سه انجام فعالیت های مذکور را از محل اعتبارات عمرانی منطقه سه و صرف هزینه ای بالغ بر 7 میلیارد ریال عنوان نمود . وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد شریان اصلی ترافیک واقع در حد فاصل بلوار شهید جوکار به سمت بلوار شهید دهقان عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد انشاءا... در آینده نزدیک و با پیگیری های لازم از طرف ناحیه یک منطقه سه شهرداری یزد شاهد آغاز فاز دو این پروژه واقع در بلوار گلستان غربی باشیم وپروژه مذکور به بهره برداری کامل برسد.          

                                                                    روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد