پذیرش پیشنهادات سه نفر از پرسنل منطقه در نظام پیشنهادات ...

پذیرش پیشنهادات سه نفر از پرسنل منطقه در نظام پیشنهادات ...

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در مراسمی که روز دوشنبه 91/11/09 در محل نمازخانه شهرداری برگزار شد از پرسنلی که پیشنهادات آنها پذیرفته شده بود با اهداء لوح تقدیر از سوی شهردار یزد ، تقدیر و تشکر گردید. در این مراسم اعضای شورای شهر ، معاونین و جمعی از پرسنل شهرداری حضور داشتند .

شایان ذکر است پیشنهادات سه نفر از پرسنل منطقه سه ، آقایان خواجه پور مسئول واحد عمران – حکیم پور مسئول درآمد و احسان نوری کارشناس طرح تفصیلی ، نیز جزء پیشنهادات برتر بود که مورد تقدیر قرار گرفت .

                                      روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد