پروژه روشنایی بلوار طراوت

پروژه روشنایی بلوار طراوت

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، با توجه به درخواست اهالی محترم شهرک فراز وبا پیگیری های انجام شده عملیات اجرایی نصب تیرهای برق بلوار طراوت به اتمام رسید . عبدالعلی صداقتی معاونت خدمات شهری منطقه با اعلام این خبر افزود: عملیات این پروژه از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری آغاز وبه اتمام رسیده واین اقدام تاثیر بسزایی بر رفاه منطقه شهرک فراز خواهد داشت .وی همچنین اظهارداشت :با هماهنگی های صورت گرفته بزودی شاهد روشن شدن بلوار مذکورخواهیم بود .محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه نیز با بیان این مطلب که وظیفه شهرداری فراهم آوردن رفاه وآسایش وارتقای زندگی شهروندان است، ابراز امیدواری نمودکه انجام وتکمیل این پروژه رضایت شهروندان مقیم شهرکهای فرازو مهرآوران را به دنبال داشته باشد.