پلمپ احداث یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه ، خیابان مجد العلماء 4

پلمپ احداث یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه ، خیابان مجد العلماء 4

از سوی مامورین اجرائیات و اجرای احکام منطقه سه، یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه  خیابان مجد العلماء پلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه ، خیابان مجد العلماء 4 درتاریخ95/04/22 توسط عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه سه و با همکاری مامورین انتظامی تعطیل و پلمپ گردید.

خواجه منصوری مدیر منطقه سه با صدور دستور به واحد های اجرائیات و اجرای احکام مبنی بر فراهم نمودن تمهیدات لازم ضرورت توقف و جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در سطح منطقه را خواستار شد.