پلمپ آپارتمان مسکونی واقع در صفائیه

پلمپ آپارتمان مسکونی واقع در صفائیه

آپارتمان مسکونی واقع درصفائیه ، خیابان تیمسار فلاحی توسط عوامل اجرائی منطقه تعطیل وپلمپ گردید.  

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه پلمپ ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه ودر راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، آپارتمان مسکونی واقع درصفائیه ، خیابان تیمسار فلاحی ،کوچه وصال دو توسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه وباحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده در کمیسیون تعطیل و پلمپ گردید. محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه ضمن تشکر از عوامل اجرائی اظهار داشت : ساخت وساز غیر مجاز وغیر قانونی در سطح شهر مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد می کند وشهرداری موظف به جلوگیری از این ساخت وسازهای غیر مجاز می باشد. وی ضرورت توقف وجلوگیری از این گونه ساخت وسازهای غیر مجاز در سطح منطقه را خواستار شد.