پلمپ دبستان غیر انتفاعی فردای روشن

پلمپ دبستان غیر انتفاعی فردای روشن


پلمپ دبستان غیر انتفاعی فردای روشن

یک ساختمان مسکونی با کاربری غیرمجازآموزشی واقع درصفائیه ، خیابان مجدالعلماء تعطیل وپلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با کاربریهای غیرمجاز و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، یک ساختمان مسکونی با کاربری غیرمجازآموزشی (دبستان غیر انتفاعی فردای روشن ) واقع درصفائیه ، خیابان مجدالعلماء توسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه و باحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده تعطیل و پلمپ گردید. مسئول اجرائیات منطقه سه با اعلام این خبر افزود: با عنایت به رای تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر عدم پذیرش تبدیل واحد مسکونی به آموزشی به دلیل عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی به ویژه پارکینگ برمعبر وعدم انطباق کاربری ملک با بهره برداری آموزشی و بی توجهی مالک به تذکرات واخطارهای بازرسین وهمچنین ایجاد مزاحمت ونارضایتی برای ساکنین منطقه واحد مذکور تعطیل وپلمپ گردید. وی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه تغییر و ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و با اخذ مجوز لازم  درکاربری مجاز فعالیت نمایند.