پلمپ ساختمانی واقع در بلوار فضيلت پشت آپارتمان پارسيان (با کد نوسازی 17-100-29-3 )

پلمپ ساختمانی واقع در بلوار فضيلت پشت آپارتمان پارسيان (با کد نوسازی 17-100-29-3 )

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز برخلاف پروانه و ضوابط فنی و شهرسازی ، با عنایت به احداث واحد مسکونی برخلاف پروانه درتاریخ 93/8/27 شهرداری منطقه سه یزد باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه تا تعیین تکلیف قطعی پرونده درکمیسیون ماده صد مبادرت به پلمپ ساختمان مذکور نمود. مدیر منطقه سه شهرداری ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)