پلمپ ساختمان آپارتمان مسکونی واقع در صفائیه - خیابان ارشاد اسلامی

پلمپ ساختمان آپارتمان مسکونی واقع در صفائیه - خیابان ارشاد اسلامی

مامورین اجرائیات منطقه سه، ساختمان آپارتمان مسکونی واقع در صفائیه را پلمپ کردند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه وعدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، ساختمان آپارتمان مسکونی 8 طبقه واقع در صفائیه ، خیابان ارشاد اسلامی ، کوچه شهید کریمی درتاریخ 94/04/12 توسط عوامل اجرائیات منطقه سه و با همکاری مامورین انتظامی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده درکمیسیون ماده صد تعطیل و پلمپ گردید. مدیر منطقه سه شهرداری ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .