پلمپ مجتمع تجاری ، اداری ، فرهنگی سیتی سنتر

پلمپ مجتمع تجاری ، اداری ، فرهنگی سیتی سنتر

 

از سوی عوامل اجرائیات منطقه سه پروژه تجاری درحال ساخت سیتی سنتر واقعدر بلوار شهیدان اشرف تعطیل و پلمپ گردید .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز برخلاف پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و عدم تامین کسری پارکینگ مورد نیاز وتصرف قسمتی از نوار سبز ، مجتمع تجاری ، اداری ، فرهنگی سیتی سنتر واقع در بلوار شهیدان اشرف،  نبش چهارراه پژوهش درتاریخ 95/02/25توسط عوامل اجرائیات منطقه سه و باحضور مامورین انتظامی و نماینده اداره حقوقی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده درکمیسیونهای مربوطه تعطیل و پلمپ گردید.