پلمپ همزمان چندین واحد تجاری درمنطقه سه

پلمپ همزمان چندین واحد تجاری درمنطقه سه

شش واحد تجاری دیگرباکاربری غیرمجازواقع درشهرک مهرآوران همزمان تعطیل وپلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، هم زمان شش واحد تجاری دیگربا کاربری غیر مجاز واقع در شهرک مهرآوران ، بلوار مهر، نبش کوچه ساحل چهارتوسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه و باحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده تعطیل و پلمپ گردید. محمدعلی دهقان مسئول اجرائیات منطقه با اعلام این خبر افزود: با عنایت به رای تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا وعدم توجه مالکین به تذکرات واخطارهای بازرسین منطقه واحدهای مذکورهمزمان تعطیل وپلمپ گردید. محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه با تاکید بر فراهم نمودن تمهیدات لازم ،ضرورت توقف و تغییر کاربری های غیر مجاز وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در سطح منطقه را خواستار شد و از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .