پلمپ همزمان چهار واحد تجاری درسطح منطقه

پلمپ همزمان چهار واحد تجاری درسطح منطقه

بهگزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه پلمپ ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه ودر راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، هم زمان چهارواحد تجاری دیگر با کاربری غیرمجازواقع در بلوار جهاد، میدان اطلسی ، بلوار امیرکبیرتوسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه وباحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده در کمیسیون تعطیل و پلمپ گردید. محمد علی دهقان مسئول واحد اجرائیات منطقه با اعلام این خبر افزود: با عنایت به اینکه ساخت وساز غیر مجاز وغیر قانونی در سطح شهر مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد میکند ضمن برخورد قاطع با هرگونه ساخت وساز مغایر با قانون با اخذ حکم قانونی نسبت به پلمپ واحدهای غیر مجاز اقدام خواهد شد. وی ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .