پلمپ همزمان چهار واحد تجاری درسطح منطقه

پلمپ همزمان چهار واحد تجاری درسطح منطقه

چهارواحد تجاری دیگرباکاربری غیرمجازواقع درصفائیه همزمان تعطیل وپلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه پلمپ ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه ودر راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، یک واحد مسکونی با کاربری غیرمجاز(تجاری )واقع در صفائیه ، خیابان سنبل وسه واحد تجاری با ساخت وساز غیر مجاز وخلاف پروانه واقع درخیابان شهید تندگویان توسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه وباحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده در کمیسیون تعطیل و پلمپ گردید. محمد علی دهقان مسئول واحد اجرائیات منطقه با اعلام این خبر افزود: با عنایت به اینکه ساخت وساز غیر مجاز وغیر قانونی در سطح شهر مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد میکند ضمن برخورد قاطعانه با هرگونه ساخت وساز مغایر با قانون با اخذحکم قانونی نسبت به پلمپ واحدهای غیر مجاز اقدام خواهد شد. لذا همشهریان محترم قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .