پلمپ پروژه آپارتمانی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره راه و شهرسازی

پلمپ پروژه آپارتمانی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره راه و شهرسازی

مأموران اجرائیات منطقه سه شهرداری یزد یک پروژه آپارتمانی را در بلوار شهید صیاد شیرازی پلمپ کردند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، پروژه آپارتمانی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره راه و شهرسازی واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی درتاریخ 94/02/17 توسط عوامل اجرائیات منطقه سه و باحضور مامورین انتظامی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده درکمیسیون ماده صد تعطیل و پلمپ گردید. مدیر منطقه سه شهرداری ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .

 

                    ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)