پلمپ پنج واحد تجاری دیگردربلوار کوثر

پلمپ پنج واحد تجاری دیگردربلوار کوثر

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه پلمپ ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه ودر راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، هم زمان پنج واحد تجاری دیگر با کاربری غیر مجازواقع درابتدای بلــوار کـوثرحدفاصل میدان امام علی (ع) ومیدان امام حسین (ع) توسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه وباحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف قطعی پرونده در کمیسیون تعطیل و پلمپ گردید. محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه ضمن تشکر از همراهی دادستانی شهرستان یزد اظهار داشت : ساخت وساز غیر مجاز وغیر قانونی در سطح شهر مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد می کند وشهرداری موظف به جلوگیری از این ساخت وسازهای غیر مجاز می باشد. وی ضرورت توقف و تغییر کاربری های غیر مجاز وجلوگیری از این گونه ساخت وسازهای غیر مجاز در سطح منطقه را خواستار شد.