پلمپ یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه ، خیابان شاهد

پلمپ یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه ، خیابان شاهد

از سوی مامورین اجرائیات و اجرای احکام منطقه سه، یک واحد تجاری (کافی شاپ ) واقع در صفائیه  خیابان شاهد ، نبش کوچه شهید مهدی پور پلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، یک واحد تجاری (کافی شاپ) واقع در صفائیه ، خیابان شاهد ، نبش کوچه شهید مهدی پوردر تاریخ بیست ودوم تیرماه توسط عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه سه و با همکاری مامورین انتظامی تعطیل و پلمپ گردید.