پیاده روسازی


نام پروژه : پیاده روسازی

موقعیت پروژه : سطح منطقه سه ( بلوار شهیدان اشرف ، بلوار اصلی آزادشهر، ابتدای بلوار باهنر به بلوار تیمسار فلاحی و ... ) 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : به صورت امانی ، شرکت الماس بنای کویر، شرکت خدماتی مهندسی زیباسازان کویر

مساحت کار انجام شده : 16500 مترمربع

مشخصات فنی پروژه : تخریب آسفالت ، خاکبرداری ، شفته ریزی ، تهیه و پخش شن نقلی ، اجرای موزائیک استاندارد اتوماتیک و طرح نابینایان

تاریخ شروع : 1390/05/15

تاریخ پایان : در حال اجرا