پیاده رو سازی بلـوار جانباز

پیاده رو سازی بلـوار جانباز

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده روسازی بلوار جانباز حدفاصل میدان امام علی (ع ) تا پل تقوی با صرف هزینه ای بالغ بریک میلیارد و 500 میلیون ریال درحال انجام می باشد . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود : درآستانه سال نو واستقبال از بهار و با عنایت به تاکید مدیر منطقه بر ضرورت برنامه ریزی ارائه خدمات ویژه به مهمانان نوروزی واهمیت مسائل عمرانی سطح شهر، ساماندهی وزیباسازی معابر ورودی شهردرسطح منطقه دراولویت کار واحد عمران قرار گرفته است. میرباقری محل تامین هزینه پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان ومراحل انجام پروژه را شامل تخریب و خاکبرداری ،شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد و مرمت و تعویض سنگ جدول های فرسوده برشمرد واز تداوم عملیات اجرائی پیاده روسازی معابر درسطح منطقه خبر داد. ضمناً مقررگردید بعد ازاتمام عملیات پیاده رو سازی بلوار مذکور ضمن هماهنگی با سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری نسبت به کاشت درختان در طول این مسیر اقدام گردد.