پیاده رو سازی خـیابان طلـوع

پیاده رو سازی خـیابان طلـوع

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده روسازی خیابان طلوع واقع در قاسم آباد به پایان رسید. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی یک ونیم کیلومتر و عرض سه متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود. رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل تخریب و خاکبرداری ،شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد و مرمت و تعویض سنگ جدول های فرسوده برشمرد. وی همچنین هدف از اجرای پروژه مذکور را ساماندهی معابر وهمچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب ‌سازی پیاده‌روها در راستای خدمات رسانی وجلب رضایتمندی شهروندان دانست.شایان ذکر است ضمن هماهنگی با سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری مقررگردید نسبت به کاشت درختان درجزیره های پیش بینی شده درطول این مسیر اقدام گردد.