پیاده رو سازی خـیابان فـروغ

پیاده رو سازی خـیابان فـروغ

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده روسازی خیابان فروغ واقع در قاسم آباد به پایان رسید . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی دوکیلومتر و عرض دومتر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود. رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل تخریب و خاکبرداری ،شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد و مرمت و تعویض سنگ جدول های فرسوده برشمرد. وی هدف از اجرای پروژه مذکور را همسطح سازی پیاده روها وتسهیل عبور ومرور شهروندان عنوان نمود وبا اشاره به اهمیت و ضرورت و توجه به مسائل عمرانی سطح شهر اظهار داشت ساماندهی و مناسب ‌سازی پیاده‌روها دراولویت کار واحد عمران منطقه سه  قرار گرفته است .