پیاده رو سازی خیابان جنب بیمارستان شهید صدوقی

پیاده رو سازی خیابان جنب بیمارستان شهید صدوقی


پیاده رو سازی خیابان جنب بیمارستان شهید صدوقی

عملیات اجرائی پیاده روسازی خیابان جنب بیمارستان شهید صدوقی انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده روسازی خیابان جنب بیمارستان شهید صدوقی انجام ومورد بهره برداری قرارگرفت. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه با اعلام این خبرافزود: محل تامین هزینه انجام این پروژه که بطول تقریبی 600 متر و عرض متفاوت سه الی شش متر انجام گردیده از اعتبارات عمرانی منطقه وعملیات اجرائی شامل تخریب و خاکبرداری ،مرمت وتعویض سنگ جدول های فرسوده وانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد می باشد. وی هدف از انجام این پروژه را تسهیل درعبورومرور شهروندان ،ايجاد بستری مناسب جهت تردد روشندلان درمعابرسطح شهروساماندهی وزیباسازی معابردانست .