پیاده رو سازی ضلع شرقی بلوار فردوسی

پیاده رو سازی ضلع شرقی بلوار فردوسی

عملیات پیاده رو سازی ضلع شرقی بلوار فردوسی درحال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده روسازی ضلع شرقی بلوارفردوسی حد فاصل میدان دانش آموز و میدان موسی صدردرحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 1 کیلومتر و عرض 4 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود. رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل تخریب و خاکبرداری ،شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد و هدف از اجرای پروژه مذکور را همسطح سازی پیاده روها وتسهیل عبور و مرور شهروندان وايجاد بستری مناسب جهت تردد روشندلان در معابر سطح شهر در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان دانست. شایان ذکر است در جهت توسعه فضای سبز منطقه درطول این مسیر تعدادی جزیره نیزبه عنوان فضای سبز پیش بینی و ساماندهی گردیده و آماده کاشت درختان می باشد.