پیاده رو سازی فاز یک بلوار شهید قندی

پیاده رو سازی فاز یک بلوار شهید قندی

عملیات پیاده رو سازی فاز یک بلوار شهید قندی حد فاصل میدان ریاضی تا ورودی شهرک طوبی درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده روسازی بلوارشهید قندی حد فاصل میدان ریاضی تا ورودی شهرک طوبی با اعتباری بالغ بر دومیلیارد ریال درحال انجام می باشد. میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 3 کیلومتر و عرض 6 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی عنوان نمود. طی بازدیدی که به همین منظور توسط مدیرو با همراهی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه سه انجام شد محمدرضا حفیظی مدیر منطقه ضمن تشکر از تلاش کلیه همکاران خواستار تسریع در اجرا و تکمیل پروژه مذکور شد. رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد و ازتکمیل  و اجرای فاز دو پروژه پس از تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد خبر داد.