پیشرفت 80 درصدی پارک فیضیه

پیشرفت 80 درصدی پارک فیضیه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی تکمیل پارک فیضیه واقع در جنب میدان فیضیه آغاز ودر حال انجام می باشد .میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود : محل تامین هزینه انجام عملیات این پارک که با وسعتی بالغ برچهارهزارمتر مربع احداث گردیده ازاعتبارات عمرانی منطقه و عملیات انجام  پارک مذکور شامل فرش کف با موزائیک استاندارد، ساخت آب نما ، منبع آب ، اجرای دیوار آجری جهت جداسازی حریم راه آهن از پارک می باشد. میرباقری هدف از اجرای این پروژه را توسعه فضای سبز شهری وایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی برای شهروندان بیان نمود. شایان ذکراست طرح توسعه پارک مذکور در فازدوم نیزپیش بینی گردیده که پس از تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در برنامه اجرایی قرارخواهد گرفت .