گزارش تصویری حضور مدیر منطقه سه در مدارس بمناسبت آغاز سال تحصیلی

گزارش تصویری حضور مدیر منطقه سه در مدارس بمناسبت آغاز سال تحصیلی