گزارش تصویری(روند اجرای پروژه ساماندهی بلوار امام خامنه ای (مدظله))

گزارش تصویری(روند اجرای پروژه ساماندهی بلوار امام خامنه ای (مدظله))