گزارش تصویری ملاقات مردمی عزیزی شهردار یزد با ساکنین منطقه3

گزارش تصویری ملاقات مردمی عزیزی شهردار یزد با ساکنین منطقه3