گزارش تصویری نشست هم اندیشی مدیران شهرداری با پیمانکاران منطقه3

گزارش تصویری نشست هم اندیشی مدیران شهرداری با پیمانکاران منطقه3