گزارش تصویری نشست هم اندیشی مدیران عمرانی شهرداری با پیمانکاران منطقه3

گزارش تصویری نشست هم اندیشی مدیران عمرانی شهرداری با پیمانکاران منطقه3