گزیده ای از عملکرد واحد عمران شهرداری منطقه سه در 9 ماهه اول سال 1390

گزیده ای از عملکرد واحد عمران شهرداری منطقه سه در 9 ماهه اول سال 1390
با توجه به گزارش مسئول محترم واحد عمران قسمتی از عملکرد آن واحد در 9 ماهه سال 1390 به شرح ذیل اعلام می گردد :
1- زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح منطقه                                            61000 مترمربع
2- آسفالت کوچه های سطح منطقه                                                           48000 مترمربع
3- نصب سنگ چدول                                                                                 7150 مترمربع     
4- فرش موزائیک                                                                                      10150 مترمربع
5- خرید انشعاب آب شهری جهت فضای سبز سطح منطقه                              12 فقره
6- تکمیل بوستان ولایت
7- تکمیل و بهره برداری از فضای سبز حاشیه کوچه شماره 10 شهرک رزمندگان
8- تکمیل بوستان کوثر
9- پیاده روسازی و احداث نوار سبز حاشیه ای قسمتی از بلوار شهیدان اشرف
10- اصلاح هندسی میدان اطلسی – سه راه تعاون – بلوار شهید قندی