اتمام پروژه بهسازی و مرمت پارک پهلوان یزدی ....

اتمام پروژه بهسازی و مرمت پارک پهلوان یزدی ....

به گزارش واحد عمران منطقه ، پروژه بهسازی پارک پهلوان یزدی پایان یافت .

بهسازی و مرمت پارک پهلوان یزدی که از پانزدهم دی ماه سال 90 آغاز گردیده بود به پایان رسید . لازم به ذکر است این پروژه که توسط واحد عمران منطقه و به صورت امانی اجرا گردید هزینه ای بالغ بر دویست و هفتاد میلیون ریال دربرداشت .

اقدامات انجام شده در این پروژه به شرح دیل می باشد :  

1- تخریب آسفالت قدیمی                                                                         1700 مترمربع

2- خاکبرداری و حمل خاک به گود مجاز                                                        455 مترمکعب

3- شفته ریزی کف                                                                                    300 مترمکعب

4- تهیه ، حمل و پخش شن نقلی                                                              170 مترمکعب

5- مفروش نمودن پیاده رو های کف پارک با موزائیک استاندارد اتوماتیک        1700 مترمربع

                                                                                                                                                                                      روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد