اجرای طرح ارتقاء سلامت ایرانیان در منطقه

اجرای طرح ارتقاء سلامت ایرانیان در منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه ، طرح ارتقاء سلامت ایرانیان با هدف اندازه گیری فشار خون ، وزن و تناسب اندام با حضور تیم های مراکز بهداشتی در منطقه اجرا گردید .

در این طرح کلیه پرسنل منطقه مورد سنجش قرار گرفته و مشکلات و مسائل مربوط به سلامتی خود را با اعضای تیم در میان گذاشتند .                            

                                                                                                      ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)