با صرف هزینه حدود سه میلیارد ریال بهسازی و زیرسازی وآسفالت خیابان مجد العلماء انجام گردید.

با صرف هزینه حدود سه میلیارد ریال بهسازی و زیرسازی وآسفالت خیابان مجد العلماء انجام گردید.

                                         تخریب آسفالت و زیرسازی وآسفالت مجدد خیابان 24 متری مجدالعلماء واقع در حد فاصل خیابان منتظر فرج و بلوار دانشگاه به متراژ حدود 10000 متر مربع باصرف هزینه ای بالغ بر 3.000.000.000 ریال انجام گردید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)