جمع آوری وحمل کانکس جنب بنياد 15 خرداد درميدان شهدای محراب

جمع آوری وحمل کانکس جنب بنياد 15 خرداد درميدان شهدای محراب

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای اجرای تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها درجهت رفع سد معبر کانکس جنب بنیاد 15 خرداد جمع آوری و حمل گردید.

آقای مهندس کشفی پور مدیر منطقه سه شهرداری یزد اعلام نمود این کانکس که بدون مجوز ودر پارکینگ و فضای سبز حاشیه میدان شهدای محراب نصب گردیده بود با حکم دادستان عمومی انقلاب اسلامی مبنی بر جمع آوری کانکس ، در تاریخ 93/08/21 توسط مامورین اجرائیات منطقه و همکاری اداره اجرائیات شهرداری یزد جمع آوری و حکم اجراگردید.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد