خواسته ساکنین شهرک فجر فرهنگیان ( شهرک اندیشه) تحقق یافت ....

خواسته ساکنین شهرک فجر فرهنگیان ( شهرک اندیشه) تحقق یافت ....

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری احداث میدان انتهای بلوار شهیدان انتظاری آغاز گردید .

مهندس خواجه پور مسئول واحد عمران منطقه عنوان نمود این پروژه که از سال پیش توسط واحد امانی منطقه سه و با راهنمایی معاونت محترم عمرانی و طرح ارائه شده از سوی معاونت محترم ترافیک شهرداری شروع گردیده بود در سال جدید مجدداً آغاز به کار نموده و تا کنون 70 درصد از پروژه در وسعت حدود 5500 متر به اتمام رسیده است .

ایشان این نوید را به ساکنین شهرک فجر فرهنگیان داد ان شاءالله تا چند روز آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید .

گفتنی است با توجه به حادثه خیز بودن محل اتمام این پروژه در رأس فعالیتهای واحد عمران منطقه سه قرار گرفت .