میدان امام هادی (ع) مورد بهره برداری قرار گرفت ...

میدان امام هادی (ع) مورد بهره برداری قرار گرفت ...

خواسته ساکنین بلوار شهیدان انتظاری محقق گردید .

میدان انتهای خیابان شهیدان انتظاری پس از گذشت  چند ماه از شروع عملیات عمرانی در تاریخ   بیستم تیرماه 91 مورد بهره برداری قرار گرفت .

به گزارش مهندس خواجه پور مسئول واحد عمران منطقه این میدان که به نام امام هادی (ع) مزین گردیده است  با توجه به درخواستهای مردمی مبنی بر افزایش تصادفات در انتهای بلوار شهیدان انتظاری ، جنب شهرک فجر فرهنگیان احداث گردید که باعث رضایت اهالی محل قرار گرفت .

خاطر نشان می سازد طبق برآورد واحد عمران هزینه های اجرای این طرح معادل 750.000.000 ریال اعلام  گردیده است . اقدامات صورت گرفته  شامل :

- زیرسازی                                5000 مترمربع

- آسفالت                                   5000 مترمربع

- تخریب آسفالت                       6200 مترمربع

- تخریب سنگ جدول                  550 مترطول

- تهیه و نصب سنگ جدول          670 مترطول

- شفته ریزی                            70 مترمکعب

شایان ذکر است کار به صورت امانی انجام گردیده است و جهت چمنکاری و گلگاری از طریق سازمان پارکها و فضای سبز در حال پیگیری می باشد .

                                                                                                                                                                                        روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد