واحد عمران


زيرسازي و آسفالت كوچه هاي زير شش متر

·         کوچه حافظ ، جنب پل 17 شهریور ، 20 متری بهار                                          543 مترمربع

·         خیابان آذر یزدی ، کوچه بهاران ، بن بست 2 بهاران                                         540 مترمربع

·         خیابان آذر یزدی ، کوچه روبروی املاک بابائی ، کوچه لاله                                 796 مترمربع

·         خیابان کارتن سازی ، کوچه 39 ، کوچه اول سمت چپ ، بن بست دوم                150 مترمربع

·         خیابان کارتن سازی (معراج) بن بست 41                                                    60 مترمربع

·         کوچه علمدار 2 ، داروپخش ، بن بست سهیل ، بلوار شهید صدوقی                    200 مترمربع

·         بلوار آزادگان ، کوچه شماره 2 کوی فاطمیه ، بن بست اول سمت راست               216 مترمربع

·         خیابان آذر یزدی ، روبروی کوچه شهید علمدار ، جنب تعویض روغنی                     780 مترمربع

·         بن بست روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) منشعب از کوچه شهید گاریزی آزادشهر   56 مترمربع

·         کوچه شهید زارع گاریزی ، بن بست جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع)                 558 مترمربع

·         کوچه 12 امام واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای نرسیده به میدان امام علی (ع)        614 مترمربع

·         کوچه های زیر شش متر واقع در خیرآباد                                                      700 مترمربع

زيرسازي و آسفالت معابر بالای شش متر

·         کوچه جنب ورززشگاه جانبازان ، مجتمع فرهنگی ورزشی جانباز بلوار آزادگان           2280 مترمربع

·         خیابان دوم اسکان 20 بلوار شهید دهقان و فرعی های آن                               4238 مترمربع

·         کوچه 35 آزادگان و بن بست های آن                                                         2150 مترمربع

·         میدان همافر ، کوچه داروپخش ، کوچه شهید علمدار 2                                   885 مترمربع

·         قاسم آباد خیابان طلوع ، کوچه 31 طلوع ، جنب موبایل پارسیان                         700 مترمربع

·         بلوار امیرکبیر ،کوچه جنب پمپ بنزین سیلو                                                   1050 مترمربع

·         خیابان فروغ ، کوچه شماره 3 جنب پایگاه مقاومت                                          2016 مترمربع

·         بلوار شهید باهنر ، کوچه امیرالمومنین ، کوچه مهر                                          340 مترمربع

·         بلوار جانباز ، بعد از ورزشگاه شهید نصیری ، خیابان قائم ، کوچه هفتم                  800 مترمربع

·         خیابان 16 متری مهدی واقع در خیرآباد شهرک امام رضا (ع)                             8000 مترمربع

·         کوچه یکم فروغ ، خیابان فروغ قاسم آباد                                                     1226 مترمربع

·         خیابان 30 متری ضلع شمالی مجتمع آموزشی برازنده مقدم آزادشهر                  4800 مترمربع

·         ضلع جنوبی خیابان برازنده مقدم آزادشهر                                                    2550 مترمربع

·         خیابان 14 متری ضلع شرقی مجتمع برازنده مقدم آزادشهر                               2215 مترمربع

·         خیابان و معابر خاکی شهرک امام رضا (ع) خیرآباد                                         7500 مترمربع