پلمپ ساختمانی واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای توسط واحد اجرائيات منطقه سه

پلمپ ساختمانی واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای توسط واحد اجرائيات منطقه سه

 

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز برخلاف پروانه و ضوابط فنی و شهرسازی ، با عنایت به احداث واحد تجاری بدون مجوز و در نوار سبز شهرداری در بلوار آیت ا... خامنه ای ، درتاریخ 93/7/9 شهرداری منطقه سه یزد باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه تا تعیین تکلیف قطعی پرونده درکمیسیون ماده صد مبادرت به پلمپ ساختمان مذکور نمود.