پلمپ ساختمانی واقع در بلوار پروفسور حسابی راستگرد بلوار دانشجو توسط واحد اجرائيات منطقه سه

پلمپ ساختمانی واقع در بلوار پروفسور حسابی راستگرد بلوار دانشجو توسط واحد اجرائيات منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز برخلاف پروانه و ضوابط فنی و شهرسازی ، با عنایت به احداث دو واحد تجاری بدون مجوز در بلوار پروفسور حسابی راستگرد بلوار دانشجو درتاریخ 93/7/22شهرداری منطقه سه یزد باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه تا تعیین تکلیف قطعی پرونده درکمیسیون ماده صد مبادرت به پلمپ ساختمان مذکور نمود.